Investeringer i våre fond er kun tilgjengelig for profesjonelle investorer

I henhold til AIF-loven kan vi som forvalter kun markedsføre våre fond til profesjonelle investorer. All informasjon om våre fond og investeringsmuligheter er ment for profesjonelle investorer som oppfyller kriteriene iht. verdipapirhandelloven § 10-6.

 

ProVenture Seed III er åpent for tegning for profesjonelle investorer

Vårt nyeste såkornfond ProVenture Seed III er nå åpent for tegninger frem til det er fulltegnet på 600 MNOK. Nye investorer vil ta del verdiskaping på lik linje med eksisterende investorer, og fondet har allerede gjort flere investeringer

 

Vårt verdiforslag

Vårt verdiforslag utover direkteavkastning i fondet er muligheten til å delta i emisjoner i oppstartsbedrifter med høyt avkastningspotensiale. Som lead investor tar vi arbeidet med å strukturere og kvalitetssikre investeringene for våre medinvestorer. I løpet av fondets første år vurderte vi ca. 500 investeringscase fra hele landet, og har som etablert venture-selskap god tilgang på dealflow av høy kvalitet fra forsknings- og utdanningsmiljøer, akseleratorer, medinvestorer og gründere direkte.

 

Du kan be om å bli behandlet som profesjonell investor

Dersom du automatisk ikke er profesjonell investor iht. verdipapirhandelloven § 10-6, kan du/dere søke oss om å bli behandlet som profesjonell investor. Vi har en effektiv og god prosess for dette hvis du har tilfredsstillende dokumentasjon tilgjengelig.

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Ta kontakt med Geir Ove Kjesbu på telefon eller epost for mer utfyllende informasjon om investeringsmulighetene i ProVenture sine fond, eller hvis du har spørsmål om klassifisering som profesjonell investor.

Geir Ove Kjesbu card.png