Portefølje

ProVenture

ProVenture investerer i teknologiselskaper i oppstartsfasen. Vårt nye fond på 525 millioner kroner skal investeres i nyetableringer innen olje og gass. Med dette fondet har vi nå 925 millioner kroner under forvaltning.

Teamet i ProVenture har bred gründererfaring med betydelig kompetanse innen olje og gass, teknologi og forretningsdrift. Vi er en aktiv eier med et stort nettverk.

ProVenture skal gi investorene avkastning gjennom effektiv kobling av risikovillig kapital, kommersiell kompetanse, internasjonale nettverk og norske forsknings- og utviklingsmiljøer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: TittMelhuus.no