ProVenture Seeds portefølje

ProVenture

ProVenture investerer i teknologiselskaper i oppstartsfasen. Vårt nye fond på 522,5 millioner kroner skal investeres i nyetableringer innen olje og gass. Med dette fondet har vi nå 922,5 millioner kroner under forvaltning.

Teamet i ProVenture har bred gründererfaring med betydelig kompetanse innen olje og gass, teknologi og forretningsdrift. Vi er en aktiv eier med et stort nettverk.

ProVenture skal gi investorene avkastning gjennom effektiv kobling av risikovillig kapital, kommersiell kompetanse, internasjonale nettverk og norske forsknings- og utviklingsmiljøer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: TittMelhuus.no